Rewitalizacja i architektura

Zapewne wielu z nas zetknęło się z pojęciem rewitalizacji. Jest ono obecne zwłaszcza we wszelkich debatach toczonych na gruncie lokalnego samorządu, a szczególnie w tym miastach, które dysponują bogatą zabudową składającą się z kamienic. Wiele z nich jest w kiepskim stanie technicznym i z biegiem lat niszczeje. Dotyczy to zarówno obiektów komunalnych będących własnością miasta, jak też kamienic w rękach właścicieli prywatnych. Ograniczone możliwości finansowe jednych i drugich są z reguły przyczyną zaniechań, których skutki mogą być opłakane.

Ma to swój wymiar społeczny, albowiem większość takich budynków jest zamieszkana. Z czasem dzielnice zdominowane przez zabudowę kamieniczną są utożsamiane z biedą, patologią i tracą swój miastotwórczy potencjał. Tymczasem zadbane i kompleksowo wyremontowane mogłyby być dumą wszystkich mieszkańców. Programy rewitalizacyjne dają na to szansę poprzez skierowanie środków na prace remontowe – również na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, które nad Wisłą wciąż raczkuje.

Luboń domy jednorodzinne na sprzedaż Luboń Deweloper Luboń, domy i mieszkania w Luboniu Jeżeli chcesz kupić dom rodzinny w sąsiedztwie Poznania zapoznaj się z ofertą dewelopera Jandach